Volume 83 Number 1

Spring 2009

This issue includes work by: L. B. Thompson, Adrian Matejka, Alison Townsend, Joseph Heithaus, Peggy Shumaker, Sheri Joseph, Kristin Naca, Thomas Braga, Robert Christiano, Nancy Vieira Couto, Jennifer Borges Foster, Frank X. Gaspar, George Monteiro, Emily Monteiro Morelli, David Oliveira, Raymond Oliver, Peter Pereira, Sam Pereira, Dian Sousa, António Ladeira, Pedro Gil-Pedro, Eduardo Pitta, Adília Lopes, Michael Kardos, Joshua McKinney, Eleanor Berry, Éireann Lorsung, David Samuel Levinson, Mary Pinard, Martie McCleery Palar, Sandy Solomon, Lee Zacharias, Emily Grosholz, Katherine E. Young, T. Alan Broughton, Hilary Masters, Stephen Dunn, Carrie Shipers, Wheeler Winston Dixon, Anis Shivani, Michelle Y. Burke, Jack Smith and Peter Wolfe.

$9.00Add to cart